pattern hotelcrystalmountain
 • Witanie gości hotelowych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę bagażu (w tym transport bagażu do pokoi)
 • Koordynację ruchu samochodowego na parkingu, garażu (a także, odprowadzenie samochodów gości na parking)
 • Dbałość o porządek przed hotelem zgodnie ze standardem
 • Wsparcie innych działów hotelu w zapewnieniu jak najlepszej obsługi gości
 • Znajomość języka angielskiego/niemieckiego (mile widziana)
 • Jesteś bardzo dobrze zorganizowany
 • Potrafisz pracować pod presją czasu oraz rozwiązywać zadania niekonwencjonalne
 • W pracy jesteś zaangażowany i odpowiedzialny
 • Cechuje Cię komunikatywność i otwartość na gościa oraz jego potrzeby
 • Wyróżnia Cię wysoka kultura osobista
pattern hotelcrystalmountain
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w 5* hotelu
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów
 • Pracę w oparciu o umowę o pracę - Stabilne warunki zatrudnienia
 • Preferencyjne warunki wynajmu mieszkania na terenie hotelu oraz wyżywienie
 • Zniżki pracownicze na korzystanie z obiektów należących do Grupy Górskie Resorty
 • Pracę zmianową
 • Możliwości rozwoju wśród pasjonatów hotelarstwa
Day SPA dla 2 osób
from /piece
Day SPA
from /piece
Voucher for a romantic stay for two
from /piece
Voucher for a romantic stay for two in the Superior Apartment
from /piece
Voucher na 3 dniowy (2 noclegi) pobyt w Crystal Mountain***** dla 2 osób
from /piece
Voucher na 3 dniowy (2 noclegi) pobyt w Apartamencie Superior w Crystal Mountain***** dla 2 osób
from /piece